Birkeland

Arkitekt: Gunnar Markus Thomassen siv ark. MNAL

Byggeår: 2009

Materialer: Kjernefuru

Beliggenhet: Enebolig, Birkenes kommune.
«Huset i skogen» skogstomt tilpasset eksisterende vegetariasjon.