Birkeland

Arkitekt: Gunnar Markus Thomassen siv ark. MNAL
Byggeår: 2009
Materialer: Kjernefuru
Beliggenhet: Enebolig, Birkenes kommune.
«Huset i skogen» skogstomt tilpasset eksisterende vegetariasjon.