Høyåg

Arkitekt: Tegnestuen Krabbe, København
Byggeår: 2011
Materialer: Sibirsk lerk
Beliggenhet: Hytte i Høvåg, Lillesand kommune